ADVIES

 

Analytische fase

 • Uw actuele kwaliteit van de verschillende beschikbare koffietypes vergeleken met andere koffies van dezelfde origine.

 • Uw actuele prijzen en contractcondities.

 • Uw actuele klanten in het ruimer kader van de internationale koffiemarkt.

Te verwachten resultaten

 • Duidelijke positionering van de beschikbare en mogelijke koffieproducten en eventuele duurzaamheidscertificeringen in de internationale koffiemarkt.

 • Een goed begrip van de huidige klanten in de context van de internationale koffiemarkt.

 • Basislijnen voor verdere strategische planning:

  • Eventuele differentiatie in groene koffie types, kwaliteiten en certificeringen en hun marktpotentieel.

  • Welk type markt/klanten kan benaderd worden met welk type koffie?

  • Lijst van toekomstige potentiële klanten

  • Concrete actiepunten

Methodologie

 • Voorbereidingsfase

 • Interactieve workshop (4 dagen)

 • Cupping sessies waar eigen koffies zullen vergeleken worden met vergelijkbare en relevante groende koffies van andere streken, origines.

 • Relevante marktinfo wordt doorgegeven

 • Rapportage

Please reload

Groene koffie-producenten
Module: naar een strategisch marketing plan
 
Retailers en koffiemerken

Onafhankelijk advies in onderstaande zaken is gebaseerd op grondige product, -productie en -originekennis

 • Opvolging kwaliteit eindproducten, cfr koffie-analyses

 • Onafhankelijk advies ivm duurzaamheidsplanning koffie

 • Onafhankelijk advies bij het nemen van stappen naar meer duurzaamheid in de supply chain van koffie

 • -Onafhankelijk monitoring, rapportage en evaluatie van koffieprojecten en duurzaamheidsinitiatieven in koffie.

1/4